• Regulamin

Firma martita działa na polskim rynku od 2007 roku.

 

1. Dane adresowe:

MARTITA Marta Downarowicz 

Ul. Grunwaldzka 97 b 

32-540 Trzebinia 

Nip: 521-303-33-74 

 

2. Płatność przelewem tradycyjnym

Jeżeli zechcą Państwo dokonać zapłaty za towar poprzez tradycyjny przelew, należności należy przelać na następujący nr rachunku bankowego w mBank

16 1140 2004 0000 3302 4702 8276

MARTITA 

Marta Downarowicz 

Ul. Grunwaldzka 97b 

32-541 Trzebinia 

 

3. Dowód zakupu 

Do każdego zakupu dodawany jest paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy Fakturę Vat. W celu uzyskania faktury po zakupie prosimy o maila z danymi do faktury.       

 

4. Wysyłka towaru 

Większość paczek wysyłana jest tego samego lub następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty. W okresach nasilonej sprzedaży wysyłka może nastąpić do trzech dni roboczych. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku, co może spowodować że dla wpłat zaksięgowanych w piątek realizacja przesyłki nastąpi w następnym tygodniu. 

 

5. Informacja o aktualnym statusie przesyłki  

Podczas całego procesu transakcyjnego informujemy na bieżąco o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Otrzymują Państwo maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia jak i maila informującego o wysyłce towaru. 

 

6. Dostarczenie towaru  

Jeżeli koperta/paczka przekazana przez kuriera lub listonosza nosi ślady ingerencji osób trzecich (jest nadszarpnięta, rozdarta, otwarta) należy w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody ze szczególnym uwzględnieniem ilości towaru znajdującego się w przesyłce oraz wad towaru powstałych podczas transportu (przybrudzenia, rozdarcia). 

Wystawienie pozytywnego komentarza jest dla nas potwierdzeniem pomyślnego zakończenia transakcji. Codziennie dokładamy wszelkich starań, by jeszcze bardziej poprawić jakość obsługi naszych klientów. Jeżeli macie Państwo jakąś sugestię lub pomysł pomocny w usprawnieniu naszej pracy, prosimy o maila.   

 

7. Zaginięcie przesyłki  

W przypadku zaginięcia przesyłki pocztowej składamy w imieniu kupującego reklamację. Poczta przyjmuje reklamację dopiero po 14 dniach roboczych od dnia nadania przesyłki i na jej rozpatrzenie ma 30 dni. Po uznaniu przez pocztę reklamacji za zasadną zwracamy wszystkie koszty poniesione przez kupującego lub wysyłamy ponownie towar. Kupujący jest informowany drogą mailową o postępach procesu reklamacyjnego.    

 

8. Korespondencja 

Prowadząc z nami korespondencję mailową proszę posługiwać się formą: "odpowiedz" na maila, która zawiera całą historię korespondencji i ułatwia nam szybkie udzielenie informacji. Wiadomości proszę podpisywać loginem allegro oraz proszę wysyłać maile ze skrzynki mailowej zarejestrowanej na Allegro. 

 

9. Wysyłka za granicę 

Wysyłki zagraniczne należy uprzednio uzgodnić mailowo lub telefonicznie.   

 

10. Prawa autorskie 

Zamieszczonestronie opisy i zdjęcia są naszego autorstwa i stanowią wyłączną własnością firmy Martita Marta Downarowicz. Wszelkie kopiowanie – w całości lub części – oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U.94 Nr 24 poz. 83.; sprost. Dz. U.94 Nr 43 poz. 170z.. U.94 nr 43 poz. 170 WSZELKIE PRÓBY KOPIOWANIA W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW BĘDĄ NATYCHMIAST ZGŁASZANE DO SERWISU ALLEGRO ORAZ ODPOWIEDNIM ORGANOM

 

11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

12. RODO 

25 maja zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym wynikają.  

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest Marta Downarowicz, prowadząca działalność gospodarczą Martita Marta Downarowicz (nazwana dalej Sklep) z siedzibą w Trzebini 32-540 przy ulicy Gruwaldzkiej 97b, NIP: 5213033374, REGON: 120474191, za pośrednictwem portalu Allegro.

Skąd mamy Państwa dane? 

Otrzymaliśmy je od serwisu Allegro w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na stronie www.allegro.pl na aukcjach użytkownika ---martita--- 

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych? 

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów na portalu aukcyjnym Allegro. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.   

Czy podanie danych jest obowiązkiem? 

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa.    

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych? 

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: 1) Prawo dostępu; 2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;  3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ; 4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny; 6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu; 7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Osobą kontaktową w kwestii Państwa danych osobowych jest Marta Downarowicz. Korespondencję w sprawie Państwa danych adresowych prosimy kierować na adres mailowy: martita.sklep@interia.pl, lub pocztą: Martita Marta Downarowicz, ul. Grunwaldzka 97b, 32-540 Trzebinia  

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.   

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep? 

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.   

Marta Downarowicz 

Martita Marta Downarowicz 

ul. Grunwaldzka 97b 

32-540 Trzebinia

 tel: 513 26 26 66